Nabízíme Vám palivové dřevo určené k topení v kamnech, krbech a kotlích na dřevo.

Dřevo dodáváme v polenech dlouhých 1 metr, tzv.metrech, nebo nařezané a poštípané na polínka dlouhá cca 30 cm, na přání i na jiné rozměry. Máme různé druhy palivového dřeva, ale v zásadě se jedná o dřevo tzv. měkké nebo tvrdé. K měkkým druhům patří jehličnaté stromy - smrk, borovice, jedle, modřín a některé druhy listnatých dřevin – vrby, topoly, olše. Tvrdé palivové dřevo je vyrobeno z buku, dubu, javoru, habru a břízy. Dřevo se měří na tzv. prostorové metry - prm, což je množství dřeva vyplňující prostor 1m x 1m x 1m. Toto dřevo může být buď rovnané, nebo sypané. Sypané dřevo má samozřejmě více ‚mezer‘ a díky tomu se ho stěsná do stejného objemu méně, čemuž odpovídá cena – viz. následující tabulka.

Ceny za palivového dřevo v Kč / prm:

Sortiment Metry rovnané Polínka rovnanáPolínka sypaná
Měkké dřevo 700,- 950,-700,-
Tvrdé dřevo 900,- 1150,-900,-

Dřevo je k dostání převážně ve Skuhrově nad Bělou. Nákup je možný kdykoliv po předchozí domluvě, nejlépe prostřednictvím e-mailu. Dřevo je vesměs čerstvé nebo částečné zaschlé a proto jej doporučujeme alespoň na čas uskladnit (ideální z hlediska výhřevnosti je topit dřevem alespoň 1 rok vyschlým). Vysušené dřevo, pokud máme, je za příplatek +20% ceny dřeva čerstvého. Dopravu, pokud si ji zákazník nesežene sám, zajistíme s použitím přívěsu. Cena jízdy s přívěsem o max. kapacitě 3 prm dřeva je 10,-Kč za 1km, doprava paliva na větším přívěsu o max.kapacitě 5 prm činí 15,-Kč za 1km jízdy. Dodávku většího množství dřeva pak zajistíme opakovanou jízdou, nebo dodavatelsky místními firmami.

Kontakt: Aleš Michl, Skuhrov nad Bělou 151, 517 03, E-mail: a.michl@email.cz, Telefon: 775 31 33 35,